Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Matematik KP29 Pegawai Pendaftaran

Di bawah ialah soalan matematik.

Soalan Matematik KP29

Sebuah van dengan kos RM38,000 telah dibeli pada 1 Januari 2007. Aset ini disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Kirakan belanja susut nilai untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010.
Soalan Matematik KP29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *