Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Bahasa Inggeris untuk Gred 29

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 29 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Diploma, Sijil Tinggi Pelajaran (STP), Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ataupun Higher School Certificate (HSC)

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Pemegang sijil diploma pula harus memastikan mereka merupakan graduan daripada institusi pengajian awam mahupun swasta yang telah mendaftar dengan agensi kelayakan Malaysia (MQA) yang selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Calon boleh memeriksa kelayakan institusi pengajian di sini https://www.mqa.gov.my/mqr/akrbyiptskolej.cfm

Calon dikendaki untuk menjawab tiga (3) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. (mungkin berbeza mengikut sektor perkhidmatan) Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan diploma dan sijil tinggi maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti JA29, S29, U29 ataupun E29, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 29 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah pengetahuan am. Calon akan diuji soalan-soalan mengenai perlembagaan, perundangan dan agensi-agensi serta hal lain mengenai Malaysia.

Seksyen B ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen C ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan Bahasa Inggeris untuk diselesaikan di bawah.

1-Have you _ my pen ?
A. see
B. saw
C. seen
D. sees

2- Do you still _ in that small apartment?
A. lives
B. live
C. life
D. living

3- ______photos here are much better than______photos on the book.
A. These, those
B. This, these
C. This, those
D. These, this

4- In this video we’re taking a _ look __ these difficult court proceedings.
A. through, through
B. thorough, through
C. thorough, tough
D. through, tough

5- They hired the man __ we interviewed last week.
A. who
B. whose
C. whom
D. which

6- There isn’t _ cheese left in the fridge.
A. much
B. many
C. more
D. some

7- ________team scored and the game was a draw
A. Neither
B. Either
C. Each
D. Every

8- I will come back again _______you need help.
A. In case
B. If
C. After
D. Before


9- Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife for their day-to-day needs. The farmer and his wife were happy for a long time. But one day, the farmer got an idea and thought, “Why should I take just one egg a day? Why can’t I take all of them at once and make a lot of money?” From the story, we can concluded that… EXCEPT…
A. The goose only laid 1 golden egg everyday
B. The farmer is rich because their goose laid a golden egg every day
C. The farmer and his wife were unhappy with their current life.
D. The farmer and his wife only sell 1 golden egg from 1 goose everyday.

10- Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. From this story, which one is the correct statement
A. The cows were happy because they lives far away from predators.
B. The cows lived in a nearby field of grassland.
C. The cows can’t roam freely in the field
D. The five cows lived in a forest, nearby a meadow.

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENJAWAB !

Soalan Bahasa Inggeris Gred 29

Sila klik di bawah
Have you ___ my pen ?
Do you still _____ in that small apartment?
_____photos here are much better than______photos on the book.
In this video we're taking a ______ look _______ these difficult court proceedings.
They hired the man ______ we interviewed last week.
There isn't _____ cheese left in the fridge.
________team scored and the game was a draw
I will come back again _______you need help.
Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife for their day-to-day needs. The farmer and his wife were happy for a long time. But one day, the farmer got an idea and thought, “Why should I take just one egg a day? Why can’t I take all of them at once and make a lot of money?” From the story, we can concluded that... EXCEPT
Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. From this story, which one is the correct statement
Soalan Bahasa Inggeris Gred 29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Matematik Gred 29

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 29 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Diploma, Sijil Tinggi Pelajaran (STP), Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ataupun Higher School Certificate (HSC)

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Pemegang sijil diploma pula harus memastikan mereka merupakan graduan daripada institusi pengajian awam mahupun swasta yang telah mendaftar dengan agensi kelayakan Malaysia (MQA) yang selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Calon boleh memeriksa kelayakan institusi pengajian di sini https://www.mqa.gov.my/mqr/akrbyiptskolej.cfm

Calon dikendaki untuk menjawab tiga (3) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. (mungkin berbeza mengikut sektor perkhidmatan) Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan diploma dan sijil tinggi maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti JA29, S29, U29 ataupun E29, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 29 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah pengetahuan am. Calon akan diuji soalan-soalan mengenai perlembagaan, perundangan dan agensi-agensi serta hal lain mengenai Malaysia.

Seksyen B ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen C ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan matematik untuk diselesaikan di bawah.

1- Sebuah bas persiaran bertolak ke Bandar X pada pukul 0815. Dalam perjalanan, basnya mengalami kerosakan. Sepatutnya bas tersebut akan tiba 4 jam 20 minit kemudian. Sekiranya kelewatan bas tersebut mengambil masa sehingga 45 minit, pada pukul berapakah bas tersebut akan sampai?
A. 1.20 tengah hari
B. 0120
C. 1.30 tengah hari
D. 0130

2- 8 biji kek dipotong kepada 6 bahagian yang sama saiz setiap sebiji. Bagi setiap potongan kek tersebut berjisim purata 45g. Hitung jisim bagi 1/2 bahagian daripada keseluruhan jumlah kek tersebut.
A. 1 080g
B. 2 160g
C. 1 160g
D. 2 080g

3- Sebiji gelas yang dibiarkan di bawah matahari selama sejam telah mengalami proses pemeluwapan apabila 3% daripada jumlah keseluruhan isi padu air telah berkurangan. Sekiranya jumlah asal isi padu ialah 200 liter, berapakah isi padu air yang masih tinggal selepas 4 jam?
A. 188 liter
B. 176 liter
C. 156 liter
D. 146 liter

4- Adam memberikan 1 biji kek kertas percuma dengan pembelian 10 biji kek kertas. Harga bagi sebiji kek kertas ialah RM1.50. Berapakah yang perlu dibayar sekiranya ingin mendapatkan 350 biji kek kertas?
A. RM 343.5
B. RM 525
C. RM 478.5
D. RM 490

5- Sebuah silinder mempunyai ketinggian 50cm dan luas tapak 150cm. Berapakah isi padu 2/3 silinder tersebut?
A. 7500
B. 5000
C. 750
D. 500

6- Pendapatan Najib ialah RM5,500 sebulan. Sebanyak 15% pendapatannya diperuntukkan untuk bayaran ansuran kereta manakala 10% lagi untuk bayaran kad kredit. Selebihnya dibahagikan kepada 5 bahagian dan 1 bahagian untuk disimpan. Berapakah jumlah simpanan Najib untuk 5 bulan
A. RM 1375
B. RM 2750
C. RM 1145
D. RM 2290

7- (81, 64, x , 36, 25). Nilai x ialah…
A. 47
B. 49
C. 17
D. 56

8- Sebuah kedai menggunting rambut membuat promosi, RM 12 untuk setiap pelanggan. Pada hari tersebut, pendapatan purata diperolehi ialah RM 450 bagi setiap pendandan rambut. Sekiranya terdapat 4 orang pendandan rambut, berapakah bilangan pelanggan pada hari tersebut?
A. 15 orang
B. 18 orang
C. 180 orang
D. 150 orang

9- Luth perlu memindahkan bakul-bakul yang mengandungi buah jambu, dan setiap buah jambu berjjisim purata sebanyak 125g. Luth telah memindahkan bakul tersebut 5 kali. Hitung jumlah buah jambu yang telah dipindahkannya sekiranya Luth hanya boleh mengangkat beban seberat 5kg sahaja.
A. 150 biji
B. 100 biji
C. 50 biji
D. 40 biji

10- (20, 21, 23, 26, 28, y) ialah set data yang mempunyai nilai min sebanyak 23. Sekiranya data baru x dimasukkan ke dalam nilai set data tersebut min data ialah 24, hitung nilai y + x .
A. 65
B. 70
C. 50
D. 45

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENGIRA !

Soalan Matematik Gred 29

Sila klik di bawah
Sebuah bas persiaran bertolak ke Bandar X pada pukul 0815. Dalam perjalanan, basnya mengalami kerosakan. Sepatutnya bas tersebut akan tiba 4 jam 20 minit kemudian. Sekiranya kelewatan bas tersebut mengambil masa sehingga 45 minit, pada pukul berapakah bas tersebut akan sampai?
8 biji kek dipotong kepada 6 bahagian yang sama saiz setiap sebiji. Bagi setiap potongan kek tersebut berjisim purata 45g. Hitung jisim bagi 1/2 bahagian daripada keseluruhan jumlah kek tersebut.
Sebiji gelas yang dibiarkan di bawah matahari selama sejam telah mengalami proses pemeluwapan apabila 3% daripada jumlah keseluruhan isi padu air telah berkurangan. Sekiranya jumlah asal isi padu ialah 200 liter, berapakah isi padu air yang masih tinggal selepas 4 jam?
Adam memberikan 1 biji kek kertas percuma dengan pembelian 10 biji kek kertas. Harga bagi sebiji kek kertas ialah RM1.50. Berapakah yang perlu dibayar sekiranya ingin mendapatkan 350 biji kek kertas?
Sebuah silinder mempunyai ketinggian 50cm dan luas tapak 150cm. Berapakah isi padu 2/3 silinder tersebut?
Pendapatan Najib ialah RM5,500 sebulan. Sebanyak 15% pendapatannya diperuntukkan untuk bayaran ansuran kereta manakala 10% lagi untuk bayaran kad kredit. Selebihnya dibahagikan kepada 5 bahagian dan 1 bahagian untuk disimpan. Berapakah jumlah simpanan Najib untuk 5 bulan
(81, 64, x , 36, 25). Nilai x ialah...
Sebuah kedai menggunting rambut membuat promosi, RM 12 untuk setiap pelanggan. Pada hari tersebut, pendapatan purata diperolehi ialah RM 450 bagi setiap pendandan rambut. Sekiranya terdapat 4 orang pendandan rambut, berapakah bilangan pelanggan pada hari tersebut?
Luth perlu memindahkan bakul-bakul yang mengandungi buah jambu, dan setiap buah jambu berjjisim purata sebanyak 125g. Luth telah memindahkan bakul tersebut 5 kali. Hitung jumlah buah jambu yang telah dipindahkannya sekiranya Luth hanya boleh mengangkat beban seberat 5kg sahaja.
(20, 21, 23, 26, 28, y) ialah set data yang mempunyai nilai min sebanyak 23. Sekiranya data baru x dimasukkan ke dalam nilai set data tersebut min data ialah 24, hitung nilai y + x .
Soalan Matematik Gred 29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Matematik L19, LS19, FT19

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 19 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan lain-lain sijil yang diiktiraf.

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Manakala bagi calon yang memiliki Sijil SVM adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan selagi calon memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu. Calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) sekurang-kurangnya kepujian ataupun lulus.

Calon dikendaki untuk menjawab dua (2) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan SPM, SKM, SVM, maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama, iaitu SPM. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti W19, KP19, L19 ataupun FT19, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 19 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen B ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan matematik untuk diselesaikan di bawah.

1. Yang manakah antara di bawah BUKAN nombor perdana?
A. 23
B. 33
C. 43
D. 53

2. Cik Dewi mengalami kerugian sebanyak 20% apabila dia menjual jam antiknya dengan harga RM400. Berapakah harga beli jam antik tersebut?
A. RM 480
B. RM 500
C. RM 600
D. RM 680

3. Encik Tan perlu menghadiri mesyuarat di Bandar XY pada pukul 2 petang. Jarak Bandar XY dengan kediamannya ialah 155km. Dia memandu dengan purata 100km/j. Pukul berapakah Encik Tan perlu bertolak untuk sampai pada tepat waktunya?
A. 12.20 tengah hari
B. 11.20 tengah hari
C. 12.27 tengah hari
D. 11.27 tengah hari

4. Encik Azlan mula bekerja sebagai seorang pekerja sambilan pada 1 Januari 2020 dengan gaji permulaan sebanyak RM530 sebulan. Tiga bulan kemudian dia dinaikkan gaji kepada RM50 sebulan. 6 bulan seterusnya, kenaikan gaji sebanyak RM40 sebulan. Hitung purata pendapatannya pada tahun tersebut
A. RM 693
B. RM 577.50
C. RM 620
D. RM 577

5. 2 jam 15 minit selepas jam 9.45
A. Pukul 12
B. Pukul 11.50
C. Pukul 12.50
D. Pukul 11

6. Terdapat kebarangkalian 1/10 belon pecah di dalam sebuah kotak yang mengandungi keseluruhan belon sebanyak 400 biji. Belon yang elok harus dibahagikan ke dalam 8 kotak yang serupa. Berapa jumlah belon pada setiap kotak?
A. 40 biji
B. 45 biji
C. 50 biji
D. 55 biji

7. Jisim sebuah van kilang dan muatan pekerja yang sama berat seramai 5 orang ialah 1.55 tan metrik. Hitung berat seorang pekerja jika jisim van kilang ialah 1250kg.
A. 50kg
B. 60kg
C. 55kg
D. 65kg

8. Antara berikut yang manakah BENAR?
A. 4.25 tan metrik = 42.50 kg
B. 255 minit = 4.25 jam
C. 0.66 km = 6600 cm
D. 550 ml = 55 liter

9. Sebotol air mengandungi 1500ml air. Sebanyak 2/3 air tertumpah. Kemudian sebanyak 1/2 air dituang ke dalam botol yang lain. Berapa liter air yang tinggal
A. 50 liter
B. 25 liter
C. 0.25 liter
D. 2.5 liter

10. Harga 10kg ikan adalah RM330, dan udang mahal dua kali ganda berbanding harga ikan. Berapakah jumlah perlu dibayar peraih jika dia hendak membeli 15kg ikan dan 7kg udang?
A. RM 462
B. RM 495
C. RM 1057
D. RM 957

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENGIRA!

Soalan Matematik Gred 19

Sila klik di bawah
Yang manakah antara di bawah BUKAN nombor perdana?
Cik Dewi mengalami kerugian sebanyak 20% apabila dia menjual jam antiknya dengan harga RM400. Berapakah harga beli jam antik tersebut?
Encik Tan perlu menghadiri mesyuarat di Bandar XY pada pukul 2 petang. Jarak Bandar XY dengan kediamannya ialah 155km. Dia memandu dengan purata 100km/j. Pukul berapakah Encik Tan perlu bertolak untuk sampai pada tepat waktunya?
Encik Azlan mula bekerja sebagai seorang pekerja sambilan pada 1 Januari 2020 dengan gaji permulaan sebanyak RM530 sebulan. Tiga bulan kemudian dia dinaikkan gaji kepada RM50 sebulan. 6 bulan seterusnya, kenaikan gaji sebanyak RM40 sebulan. Hitung purata pendapatannya pada tahun tersebut
2 jam 15 minit selepas jam 9.45
Terdapat kebarangkalian 1/10 belon pecah di dalam sebuah kotak yang mengandungi keseluruhan belon sebanyak 400 biji. Belon yang elok harus dibahagikan ke dalam 8 kotak yang serupa. Berapa jumlah belon pada setiap kotak?
Jisim sebuah van kilang dan muatan pekerja yang sama berat seramai 5 orang ialah 1.55 tan metrik. Hitung berat seorang pekerja jika jisim van kilang ialah 1250kg.
Antara berikut yang manakah BENAR?
Sebotol air mengandungi 1500ml air. Sebanyak 2/3 air tertumpah. Kemudian sebanyak 1/2 air dituang ke dalam botol yang lain. Berapa liter air yang tinggal
Harga 10kg ikan adalah RM330, dan udang mahal dua kali ganda berbanding harga ikan. Berapakah jumlah perlu dibayar peraih jika dia hendak membeli 15kg ikan dan 7kg udang?
Soalan Matematik Gred 19
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

P.S Kalau berminat untuk dapatkan lebih banyak soalan tambahan, boleh dapatkan e-book ini. Klik pada gambar untuk membaca butiran e-book ini.

E-book Tim Info Kerjaya, Peperiksaan Online Pembantu Tadbir Undang-undang
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Bahasa Inggeris bagi L19, LS19, FT19

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 19 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan lain-lain sijil yang diiktiraf.

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Manakala bagi calon yang memiliki Sijil SVM adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan selagi calon memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu. Calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) sekurang-kurangnya kepujian ataupun lulus.

Calon dikendaki untuk menjawab dua (2) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan SPM, SKM, SVM, maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama, iaitu SPM. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti W19, KP19, L19 ataupun FT19, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 19 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen B ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan pemahaman Bahasa Inggeris untuk diselesaikan di bawah;

1-Ali earns as _ money as Sarah
A. some
B. little
C. many
D. much

2- There are _ people that I think would be qualified for the job.
A. little
B. few
C. some
D. any

3- I _ my friends after work
A. met up
B. meet up
C. met up with
D. meet up with

4- What’s your _ the our new company law?
A. opinion
B. opinion of
C. opinion on
D. opinion about

5- I knocked him_____ accidentally.
A. with
B. over
C. by
D. to

6- Before I got married, I______ lived in France for three years.
A. had
B. have
C. am
D. was

7- Because my friend is better at math than I am, he can _______ solve complex trigonometry questions
A. most easy
B. more easier
C. more easily
D. most easily

8- Every day, the heron would fly the fishes one by one. He would hold one gingerly between his long beak and fly away. But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. Then he would rest till evening and return to the lake. Based on the paragraph, which one is the correct statement?
A. The heron eat only one fish per day
B. The heron eat the fish at the nearby lake
C. The heron hold the fish using his feet.
D. After finished eating the fish, the heron will return to the lake.

9- One day after a heavy meal a lion was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. From the paragraph we can conclude that..
A. The lion is having a bad day
B. The mouse love playing with the lion
C. The lion is an angry lion
D. The mouse is not afraid with the lion until the lion wakes up.

10- Have you tried the new restaurant on the corner? We have been three times and it’s a bit hit and miss. From the statement, we can conclude that..
A. The food at the restaurant is good.
B. The food at the restaurant might be good or bad at different times
C. The restaurant is nearby
D. The location of the restaurant is strategic.

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENJAWAB !

Soalan Bahasa Inggeris Gred 19

Sila klik di bawah
Ali earns as _____ money as Sarah
There are _____ people that I think would be qualified for the job.
I _______ my friends after work
What’s your _______ the our new company law?
I knocked him_____ accidentally.
Before I got married, I______ lived in France for three years.
Because my friend is better at math than I am, he can __ solve complex trigonometry questions
Every day, the heron would fly the fishes one by one. He would hold one gingerly between his long beak and fly away. But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. Then he would rest till evening and return to the lake. Based on the paragraph, which one is the correct statement?
Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal. It was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. From the paragraph we can conclude that..
Have you tried the new restaurant on the corner? We have been three times and it's a bit hit and miss. From the statement, we can conclude that..
Soalan Bahasa Inggeris Gred 19
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

P.S Kalau berminat untuk dapatkan lebih banyak soalan tambahan, boleh dapatkan e-book ini. Klik pada gambar untuk membaca butiran e-book ini.

E-book Pembantu Tadbir Undang-undang L19 oleh Tim InfoKerjaya
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Matematik Penolong Jurutera JA29

Berikut merupakan contoh soalan penyelesaian masalah untuk Penolong Jurutera JA29. Soalan di sini hanyalah sebagai contoh dan tidak melambangkan soalan sebenar yang dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Soalan di sini diharapkan dapat membantu calon membuat latih tubi sebelum menduduki ujian yang sebenar.

SELAMAT BERJAYA !

Soalan Matematik JA29

Soalan Matematik untuk calon Penolong Jurutera JA29 3 3/4jam + 270 minit = ?
Berapakah isipadu sebuah kuboid jika lebarnya 8cm, panjangnya 2 kali ganda daripada lebar, dan tinggi 1/4 daripada panjang.
Jisim Maria dua kali ganda jisim Ainul, manakala jisim Siti 5 kg lebih daripada Ainul. Jumlah jisim bagi tiga sekawan ini adalah 125 kg. Cari beza bagi jisim Maria dan Siti
Tukarkan 2.057 juta kepada nombor bulat.
Sebuah bas telah sampai di Bandar X dari Bandar Z dengan kelajuan 100 km/j. Jika pemandu mengambil masa sebanyak 357 minit, berapakah jarak Bandar X dari Bandar Z?
Dalam sebakul terdapat buah epal, buah oren dan buah kiwi yang berjumlah 750 biji. Jika jumlah buah epal 350 manakala selebihnya ialah buah oren dan buah kiwi yang sama jumlahnya. Hitung kebarangkalian buah kiwi jika dipilih secara rawak untuk dimakan.
339, 351, x , 411 , y . Hitung x + y
Pemborong menawarkan diskaun tunai 10% , 7 hari dan 5% , 14 hari. Sekiranya pada 1 Januari 2020, Puan Siti membeli barangan kesemuanya berjumlah RM5 500. Berapakah jumlah Puan Siti perlu bayar pada 10 Januari 2020?
Peniaga meletakkan harga 1 kg buah durian RM 18. Diskaun akan diberikan RM 2 untuk pembelian 3 kg. Sekiranya Adam ingin membeli 9 kg, berapakah jumlah dia perlu bayar?
Sekiranya 150 = 75 + 5x, di mana x ialah gandaan satu nombor. Berapakah nilai x ?
Soalan Matematik JA29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Bahasa Inggeris Penolong Jurutera JA29

Berikut merupakan contoh soalan Bahasa Inggeris bagi calon Penolong Jurutera JA29. Soalan di sini hanyalah sebagai contoh dan tidak melambangkan soalan sebenar yang dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Soalan di sini diharapkan dapat membantu calon membuat latih tubi sebelum menduduki ujian yang sebenar.

Soalan Bahasa Inggeris JA29

Soalan Bahasa Inggeris untuk calon Penolong Jurutera JA29. We are going ____ vacation_____ August
The entire nation was ___________ the election result
I _______ Sabah on vacation twice in a year
Adam was born in Kedah, the youngest of four children and the only child of comfortably off parents. From this statement we can conclude that....
The train __________ when I arrived at the station
I left my wallet at home, can I borrow _______money for lunch?
I ate ____ apple yesterday. ______ apple was juicy and sweet.
She gave him a lot of __________, but I don’t think he listened.
He treats his employees _______. He always criticizes and never praises them
He _________ my house yesterday, and we drank coffee.
Soalan Bahasa Inggeris JA29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Psikometrik

Berikut merupakan contoh soalan psikometrik. Soalan dan pemarkahan di sini hanyalah sebagai contoh dan tidak melambangkan penilaian psikometrik yang sebenar.

Terdapat lebih daripada 90 contoh soalan psikometrik di bawah.

Semoga berjaya!

Soalan Psikometrik

Soalan psikometrik akan menilai kebolehan, minat dan juga personaliti calon. Calon disarankan untuk memilih nilai-nilai positif dan konsisten dengan jawapan yang diberikan. Pemarkahan soalan di sini tidak menyerupai pemarkahan ujian psikometrik yang sebenar.
Saya selesa bekerja dalam kumpulan
Saya lebih suka berpihak pada pihak atasan walau apa jua keputusannya
Saya lebih suka memberi arahan daripada menerima arahan
Saya merasakan saya bakal menjadi ketua yang baik
Saya tidak mempunyai masalah untuk bercakap di khalayak ramai
Saya suka bertemu dengan orang baru
Saya menggemari aktiviti luar
Saya suka menghadiri majlis keramaian
Saya mudah membuat kawan baru
Saya lebih suka memerhati dari jauh sebelum memulakan sesuatu
Saya lebih produktif apabila bekerja bersendirian berbanding dalam kumpulan
Saya cepat menyesuaikan diri di tempat baru
Jika saya mengalamai tekanan, saya lebih selesa memendam sendiri
Masalah kewangan adalah perkara biasa bagi saya
Pencapaian di sekolah tidak menggambarkan potensi kejayaan seseorang
Apa jua arahan pihak atasan saya perlu mengikutinya tanpa ragu-ragu
Ketua yang baik akan membantu mencapai kejayaan yang maksimum sesebuah organisasi/kumpulan
Saya bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah
Suara ahli kumpulan tidak perlu didengari semua untuk menjimatkan masa perbincangan
Saya pernah menyertai pertandingan perbahasan/debat di sekolah/institusi tinggi
Depresi adalah sakit yang diada-adakan untuk menarik perhatian orang sekeliling.
Saya akan berdiam diri sekiranya rakan sejawat membuat masalah
Saya tidak akan teragak-agak untuk meminjam duit dari institusi pinjaman persendirian
Tiada keperluan untuk mempelajari semua bidang kerana setiap orang ada keupayaan berbeza
Saya lebih selesa berkawan dengan yang sama jantina sahaja
Saya akan berasa gelisah setiap kali mesyuarat diadakan
Saya akan segera mengambil cuti sekiranya saya tidak dapat ke tempat kerja pada masa yang ditetapkan
Masalah kewangan akan menganggu prestasi saya
Saya sentiasa berpuas hati dengan pencapaian saya
Saya disenangi oleh rakan sejawat
Peluang kedua hanya perlu diberikan pada yang berkelayakan
Saya akan berdiam diri sekiranya saya merasakan saya yang bersalah
Saya sentiasa akan berfikir panjang sebelum membuat keputusan
Saya tidak suka akan perubahan yang mendadak
Sekiranya rakan mendapat pujian saya akan berasa gembira untuknya
Saya sentiasa mengambil masa yang lama untuk menyiapkan kerja saya
Saya hanya akan melakukan kerja di bawah skop kerja saya sahaja
Saya tidak kisah bekerja lebih masa sekiranya perkhidmatan saya diperlukan
Pegawai atasan sentiasa perlu mengawasi kerja saya
Saya tidak berpuas hati sekiranya rakan yang menerima pujian atas hasil kerja saya
Saya sangat suka membaca buku dari pelbagai cabang ilmu
Saya hanya akan berpihak pada suara majoriti
Usia tidak menjamin kecemerlangan seseorang
Saya kurang selesa ditegur di khalayak ramai
Saya mempunyai rakan dari pelbagai kaum dan agama
Saya akan berkerja keras hanya untuk mendapatkan perhatian daripada pihak atasan
Sekiranya ada peluang untuk melanjutkan pelajaran saya tidak akan teragak-agak untuk meneruskannya
Hanya pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang
Saya tetap akan menyatakan pendapat saya walaupun bakal dikritik
Saya akan menyembunyikan kesalahan pihak atasan kerana tidak ingin mempunyai masalah di kemudian hari
Cara pelaksanaan tidak penting asalkan mendapat hasil kerja yang cemerlang
Saya tidak suka meja kerja yang selerak dan tidak bersih
Saya boleh bekerja dalam keadaan apa sekalipun
Kesetiaan dalam organisasi lebih penting berbanding integriti
Saya kurang senang membimbing orang lain
Saya lebih suka pendapat saya diterima pakai
Saya sanggup berhabis wang ringgit dan masa demi urusan kerja
Kesempatan waktu yang terluang saya akan habiskan dengan belajar perkara baru
Ahli kumpulan yang bermasalah akan menjadi liabiliti besar
Organisasi yang hebat hanya datang daripada ketua yang hebat sahaja.
Memikul tanggungjawab adalah perkara yang saya paling elakkan
Saya seorang yang mudah bersimpati
Saya pernah melaporkan salahlaku pada pihak berkuasa
Matematik adalah subjek kegemaran saya
Saya memerlukan masa yang lama untuk melakukan pengiraan
Saya cepat mencogak dan cepat menyelesaikan masalah matematik yang mudah
Saya suka menyertai perbincangan mengenai orang lain.
Sebarang bentuk komunikasi di luar waktu kerja adalah tidak perlu
Pegawai atasan hanya bertanggungjawab untuk membuat keputusan
Saya mempunyai idea yang banyak tetapi saya tidak diketengahkan
Walaupun gagal berkali-kali saya tetap meneruskan usaha
Aktiviti bermasyarakatan adalah aktiviti yang saya tunggu-tunggukan
Kerap sangat bermesyuarat membantutkan produktiviti
Saya mudah berasa tertekan
Keluarga perlu diutamakan melebihi segalanya
Aktiviti luar hanya akan melambatkan saya dalam melaksanakan tanggungjawab
Pencapaian seseorang dapat dikenalpasti melalui kecemerlangan akademik di sekolah
Pencapaian akademik dan sahsiah adalah faktor utama kejayaan seseorang
Setiap orang harus mengikuti dan mempelajari teknologi masa kini
Kualiti lebih penting dari kuantiti
Meluahkan perasaan tidak puas hati di media sosial adalah jalan yang terbaik agar tidak menimbulkan masalah besar kelak
Aktiviti berdebat tidak perlu diadakan untuk mengelak konflik di kemudian hari
Pegawai atasan mempunyai hak untuk menghubungi orang bawahan pada bila-bila masa
Menunggu dan beratur merupakan perkara yang sia-sia
Mengambil risiko adalah perkara yang membuang masa
Saya akan menjauhkan diri daripada orang yang kerap mengeluh
Walau apa pun perkara negatif yang ada pada rakan, saya akan sentiasa mendampinginya
Saya tidak selesa apabila rutin harian saya diganggu dengan perkara yang tidak dijangka
Saya boleh menjadi seorang yang spontan
Memandu perlahan adalah perkara yang membuang masa
Lorong paling kiri/kecemasan boleh dilalui pada masa jalan sesak dan ketika saya sudah terlambat
Pertolongan harus diberikan pada mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh sahaja
Perbandingan hasil kerja perlu dilakukan untuk mencabar prestasi pekerja
Perubahan teknologi adalah perkara yang melecehkan kerana perlu belajar baru
Penjawat awam perlu diberikan keutamaan semasa berurusan di mana-mana pejabat kerajaan yang lain
Kita perlu berkongsi rezeki meskipun pada kucing yang datang semasa makan di restoran
Komentar di media sosial melambangkan keperibadian seseorang
Pandangan orang terhadap saya tidaklah penting kerana saya lebih mengenali diri sendiri
Kelemahan diri perlu disembunyikan
Suasana tempat kerja yang teratur membantu meningkatkan produktiviti kerja
Soalan Psikometrik
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Macam mana? Dapat jawab banyak soalan di atas? Tulis komen anda di bawah!

Categories
Nota

Tips Ujian Psikometrik

Kajian menunjukkan ujian psikometrik adalah cara yang terbaik untuk mengenali calon sebelum ke peringkat seterusnya; temuduga.

Ujian psikometrik secara umumnya dibahagikan kepada verbal reasoning dan numerical reasoning.

Ujian psikometrik lebih dikenali sebagai ujian untuk mengenali kemahiran kognitif dan juga personaliti calon. Pembolehubah dalam ujian ini berbentuk objektif untuk mengenali calon dari segi potensi,kebolehan dan juga minat.

Kemahiran berfikir secara kognitif merujuk kepada proses mental calon untuk berfikir, mentafsir, dan menyelesaikan masalah. Secara amnya, menguji kemahiran calon untuk berfikir secara kritis dan kreatif.

Ujian psikometrik turut menguji personaliti calon melalui komponen-komponen soalan yang akan menilai ciri-ciri seperti nilai integriti, displin, kemahiran bersosial, kemahiran berkomunikasi, kerjasama dalam kumpulan, sifat kepimpinan dan juga pengurusan emosi.

Numerical reasoning akan mengukur kebolehan calon untuk menterjemah dan menyelesaikan masalah matematik. Bahagian ini tidaklah memerlukan calon yang mahir matematik, tetapi lebih kepada kebolehan menggunakan matematik mudah untuk menyelesaikan masalah.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia melaksanakan penilaian psikometrik sebagai saringan awal untuk bakal penjawat awam. Ujian psikometrik SPA akan memerlukan calon untuk menjawab 2 bahagian; psikometrik dari sudut psikologi dan juga penyelesaian masalah matematik.

Antara jawatan yang akan melalui ujian psikometrik kemasukan perkhidmatan awam (akan bakal ada perubahan mengikut keperluan SPA)

 1. Pembantu Awam H11
 2. Pembantu Setiausaha Pejabat N19
 3. Juruaudio Visual N19
 4. Pembantu Kemahiran H19
 5. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29
 6. Juru X-Ray U41
 7. Penolong Pegawai Perubatan U41
 8. Jururawat U41
 9. Pembantu Perawatan Kesihatan U11
 10. Penolong Pegawai Penguatkuasa KP29
 11. Penolong Pegawai Pertahanan Awam KP29
 12. Penolong Pegawai Seni Bina JA29
 13. Pemandu Kenderaan H11
 14. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG29 / DG41
 15. Pembantu Arkib S19
 16. Penghantar Notis N11
 17. Pembantu Operasi N11
 18. Pembantu Awam Gred H11
 19. Pegawai Imigresen KP19
 20. Pembantu Hidupan Liar G19
 21. Penolong Arkitek Landskap JA29
 22. Pembantu Tadbir N19
 23. Pembantu Tadbir Kewangan W19
 24. Pembantu Pendaftaran KP19
 25. Pegawai Kebudayaan B41
 26. Pembantu Pegawai Latihan
 27. Pembantu Hal Ehwal Islam
 28. Lain-lain jawatan Gred 29 ke bawah

Format soalan psikometrik

Calon diminta untuk menjawab soalan dalam masa yang pantas. Bagi menyelesaikan 200 soalan, calon diberikan masa 60 minit. (Berkemungkinan juga bakal terdapat perubahan dari segi masa dan jumlah soalan)

Penilaian yg berbentuk objektif ini tidak mempunyai format yang tetap. Pilihan jawapan bagi bahagian psikologi berbentuk seperti;

a. Setuju, Tidak Setuju dan Tidak Pasti
b. Ya dan Tidak
c. Sangat setuju, Setuju, Tidak pasti, Tidak setuju, Sangat tidak setuju
d. Sangat kerap, Kerap, Tidak pasti, Kadang-kadang, Tidak pernah

Sebenarnya tiada markah lulus untuk ujian psikometrik, jadi ujian psikometrik dilihat sebagai ujian yang mudah, namun terdapat perangkap yang calon sendiri tidak dapat melihatnya.Penilaian ini sememangnya ingin melihat sudut positif yang terdapat pada diri calon, namun calon juga perlu sedar akan ada soalan yang hampir sama fokusnya. Sekiranya calon menjawab soalan yang berbeza dengan jawapan yang berbeza itu merupakan kesalahan terbesar dalam menduduki ujian ini.

Jadi kata kunci bagi ujian psikometrik ialah konsisten.

Tips menjawab ujian psikometrik

1) tahu membezakan sifat positif dan negatif
2) mempamerkan kualiti positif yang ada pada diri calon
3) konsisten
4) bertenang
5) pengurusan masa yang baik untuk menjawab kesemua soalan
6) berlaku jujur

CONTOH SOALAN PSIKOMETRIK

1. Saya lebih suka berpihak kepada pihak atasan walaupun apa pun keputusannya

A. Setuju
B. Tidak setuju
C. Tidak pasti

2. Saya lebih produktif semasa melakukan kerja dalam berkumpulan berbanding berseorangan.

A. Setuju
B. Tidak setuju
C. Tidak pasti

CONTOH SOALAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Harga sehelai baju ialah RM18, dan diberi diskaun sebanyak 10%. Kira harga baru selepas diskaun baju tersebut.

A. RM10.00
B. RM16.20
C. RM8.00
D. RM14.00

2. 2.5 jam bersamaan dengan….

A. 2 jam 5 minit
B. 2 jam 50 minit
C. 2 jam 30 minit
D. 4 jam 16 minit

Latih tubi ujian psikometrik dapat membantu calon untuk membiasakan diri dengan soalan dan menguruskan masa dengan bijak untuk menjawab kesemua soalan.

SELAMAT BERJAYA.