Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Bahasa Inggeris untuk Gred 29

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 29 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Diploma, Sijil Tinggi Pelajaran (STP), Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ataupun Higher School Certificate (HSC)

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Pemegang sijil diploma pula harus memastikan mereka merupakan graduan daripada institusi pengajian awam mahupun swasta yang telah mendaftar dengan agensi kelayakan Malaysia (MQA) yang selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Calon boleh memeriksa kelayakan institusi pengajian di sini https://www.mqa.gov.my/mqr/akrbyiptskolej.cfm

Calon dikendaki untuk menjawab tiga (3) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. (mungkin berbeza mengikut sektor perkhidmatan) Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan diploma dan sijil tinggi maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti JA29, S29, U29 ataupun E29, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 29 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah pengetahuan am. Calon akan diuji soalan-soalan mengenai perlembagaan, perundangan dan agensi-agensi serta hal lain mengenai Malaysia.

Seksyen B ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen C ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan Bahasa Inggeris untuk diselesaikan di bawah.

1-Have you _ my pen ?
A. see
B. saw
C. seen
D. sees

2- Do you still _ in that small apartment?
A. lives
B. live
C. life
D. living

3- ______photos here are much better than______photos on the book.
A. These, those
B. This, these
C. This, those
D. These, this

4- In this video we’re taking a _ look __ these difficult court proceedings.
A. through, through
B. thorough, through
C. thorough, tough
D. through, tough

5- They hired the man __ we interviewed last week.
A. who
B. whose
C. whom
D. which

6- There isn’t _ cheese left in the fridge.
A. much
B. many
C. more
D. some

7- ________team scored and the game was a draw
A. Neither
B. Either
C. Each
D. Every

8- I will come back again _______you need help.
A. In case
B. If
C. After
D. Before


9- Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife for their day-to-day needs. The farmer and his wife were happy for a long time. But one day, the farmer got an idea and thought, “Why should I take just one egg a day? Why can’t I take all of them at once and make a lot of money?” From the story, we can concluded that… EXCEPT…
A. The goose only laid 1 golden egg everyday
B. The farmer is rich because their goose laid a golden egg every day
C. The farmer and his wife were unhappy with their current life.
D. The farmer and his wife only sell 1 golden egg from 1 goose everyday.

10- Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. From this story, which one is the correct statement
A. The cows were happy because they lives far away from predators.
B. The cows lived in a nearby field of grassland.
C. The cows can’t roam freely in the field
D. The five cows lived in a forest, nearby a meadow.

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENJAWAB !

Soalan Bahasa Inggeris Gred 29

Sila klik di bawah
Have you ___ my pen ?
Do you still _____ in that small apartment?
_____photos here are much better than______photos on the book.
In this video we're taking a ______ look _______ these difficult court proceedings.
They hired the man ______ we interviewed last week.
There isn't _____ cheese left in the fridge.
________team scored and the game was a draw
I will come back again _______you need help.
Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife for their day-to-day needs. The farmer and his wife were happy for a long time. But one day, the farmer got an idea and thought, “Why should I take just one egg a day? Why can’t I take all of them at once and make a lot of money?” From the story, we can concluded that... EXCEPT
Four cows lived in a forest near a meadow. They were good friends and did everything together. They grazed together and stayed together, because of which no tigers or lions were able to kill them for food. From this story, which one is the correct statement
Soalan Bahasa Inggeris Gred 29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Matematik Gred 29

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 29 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Diploma, Sijil Tinggi Pelajaran (STP), Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ataupun Higher School Certificate (HSC)

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Pemegang sijil diploma pula harus memastikan mereka merupakan graduan daripada institusi pengajian awam mahupun swasta yang telah mendaftar dengan agensi kelayakan Malaysia (MQA) yang selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Calon boleh memeriksa kelayakan institusi pengajian di sini https://www.mqa.gov.my/mqr/akrbyiptskolej.cfm

Calon dikendaki untuk menjawab tiga (3) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. (mungkin berbeza mengikut sektor perkhidmatan) Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan diploma dan sijil tinggi maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti JA29, S29, U29 ataupun E29, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 29 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah pengetahuan am. Calon akan diuji soalan-soalan mengenai perlembagaan, perundangan dan agensi-agensi serta hal lain mengenai Malaysia.

Seksyen B ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen C ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan matematik untuk diselesaikan di bawah.

1- Sebuah bas persiaran bertolak ke Bandar X pada pukul 0815. Dalam perjalanan, basnya mengalami kerosakan. Sepatutnya bas tersebut akan tiba 4 jam 20 minit kemudian. Sekiranya kelewatan bas tersebut mengambil masa sehingga 45 minit, pada pukul berapakah bas tersebut akan sampai?
A. 1.20 tengah hari
B. 0120
C. 1.30 tengah hari
D. 0130

2- 8 biji kek dipotong kepada 6 bahagian yang sama saiz setiap sebiji. Bagi setiap potongan kek tersebut berjisim purata 45g. Hitung jisim bagi 1/2 bahagian daripada keseluruhan jumlah kek tersebut.
A. 1 080g
B. 2 160g
C. 1 160g
D. 2 080g

3- Sebiji gelas yang dibiarkan di bawah matahari selama sejam telah mengalami proses pemeluwapan apabila 3% daripada jumlah keseluruhan isi padu air telah berkurangan. Sekiranya jumlah asal isi padu ialah 200 liter, berapakah isi padu air yang masih tinggal selepas 4 jam?
A. 188 liter
B. 176 liter
C. 156 liter
D. 146 liter

4- Adam memberikan 1 biji kek kertas percuma dengan pembelian 10 biji kek kertas. Harga bagi sebiji kek kertas ialah RM1.50. Berapakah yang perlu dibayar sekiranya ingin mendapatkan 350 biji kek kertas?
A. RM 343.5
B. RM 525
C. RM 478.5
D. RM 490

5- Sebuah silinder mempunyai ketinggian 50cm dan luas tapak 150cm. Berapakah isi padu 2/3 silinder tersebut?
A. 7500
B. 5000
C. 750
D. 500

6- Pendapatan Najib ialah RM5,500 sebulan. Sebanyak 15% pendapatannya diperuntukkan untuk bayaran ansuran kereta manakala 10% lagi untuk bayaran kad kredit. Selebihnya dibahagikan kepada 5 bahagian dan 1 bahagian untuk disimpan. Berapakah jumlah simpanan Najib untuk 5 bulan
A. RM 1375
B. RM 2750
C. RM 1145
D. RM 2290

7- (81, 64, x , 36, 25). Nilai x ialah…
A. 47
B. 49
C. 17
D. 56

8- Sebuah kedai menggunting rambut membuat promosi, RM 12 untuk setiap pelanggan. Pada hari tersebut, pendapatan purata diperolehi ialah RM 450 bagi setiap pendandan rambut. Sekiranya terdapat 4 orang pendandan rambut, berapakah bilangan pelanggan pada hari tersebut?
A. 15 orang
B. 18 orang
C. 180 orang
D. 150 orang

9- Luth perlu memindahkan bakul-bakul yang mengandungi buah jambu, dan setiap buah jambu berjjisim purata sebanyak 125g. Luth telah memindahkan bakul tersebut 5 kali. Hitung jumlah buah jambu yang telah dipindahkannya sekiranya Luth hanya boleh mengangkat beban seberat 5kg sahaja.
A. 150 biji
B. 100 biji
C. 50 biji
D. 40 biji

10- (20, 21, 23, 26, 28, y) ialah set data yang mempunyai nilai min sebanyak 23. Sekiranya data baru x dimasukkan ke dalam nilai set data tersebut min data ialah 24, hitung nilai y + x .
A. 65
B. 70
C. 50
D. 45

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENGIRA !

Soalan Matematik Gred 29

Sila klik di bawah
Sebuah bas persiaran bertolak ke Bandar X pada pukul 0815. Dalam perjalanan, basnya mengalami kerosakan. Sepatutnya bas tersebut akan tiba 4 jam 20 minit kemudian. Sekiranya kelewatan bas tersebut mengambil masa sehingga 45 minit, pada pukul berapakah bas tersebut akan sampai?
8 biji kek dipotong kepada 6 bahagian yang sama saiz setiap sebiji. Bagi setiap potongan kek tersebut berjisim purata 45g. Hitung jisim bagi 1/2 bahagian daripada keseluruhan jumlah kek tersebut.
Sebiji gelas yang dibiarkan di bawah matahari selama sejam telah mengalami proses pemeluwapan apabila 3% daripada jumlah keseluruhan isi padu air telah berkurangan. Sekiranya jumlah asal isi padu ialah 200 liter, berapakah isi padu air yang masih tinggal selepas 4 jam?
Adam memberikan 1 biji kek kertas percuma dengan pembelian 10 biji kek kertas. Harga bagi sebiji kek kertas ialah RM1.50. Berapakah yang perlu dibayar sekiranya ingin mendapatkan 350 biji kek kertas?
Sebuah silinder mempunyai ketinggian 50cm dan luas tapak 150cm. Berapakah isi padu 2/3 silinder tersebut?
Pendapatan Najib ialah RM5,500 sebulan. Sebanyak 15% pendapatannya diperuntukkan untuk bayaran ansuran kereta manakala 10% lagi untuk bayaran kad kredit. Selebihnya dibahagikan kepada 5 bahagian dan 1 bahagian untuk disimpan. Berapakah jumlah simpanan Najib untuk 5 bulan
(81, 64, x , 36, 25). Nilai x ialah...
Sebuah kedai menggunting rambut membuat promosi, RM 12 untuk setiap pelanggan. Pada hari tersebut, pendapatan purata diperolehi ialah RM 450 bagi setiap pendandan rambut. Sekiranya terdapat 4 orang pendandan rambut, berapakah bilangan pelanggan pada hari tersebut?
Luth perlu memindahkan bakul-bakul yang mengandungi buah jambu, dan setiap buah jambu berjjisim purata sebanyak 125g. Luth telah memindahkan bakul tersebut 5 kali. Hitung jumlah buah jambu yang telah dipindahkannya sekiranya Luth hanya boleh mengangkat beban seberat 5kg sahaja.
(20, 21, 23, 26, 28, y) ialah set data yang mempunyai nilai min sebanyak 23. Sekiranya data baru x dimasukkan ke dalam nilai set data tersebut min data ialah 24, hitung nilai y + x .
Soalan Matematik Gred 29
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Matematik L19, LS19, FT19

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 19 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan lain-lain sijil yang diiktiraf.

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Manakala bagi calon yang memiliki Sijil SVM adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan selagi calon memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu. Calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) sekurang-kurangnya kepujian ataupun lulus.

Calon dikendaki untuk menjawab dua (2) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan SPM, SKM, SVM, maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama, iaitu SPM. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti W19, KP19, L19 ataupun FT19, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 19 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen B ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan matematik untuk diselesaikan di bawah.

1. Yang manakah antara di bawah BUKAN nombor perdana?
A. 23
B. 33
C. 43
D. 53

2. Cik Dewi mengalami kerugian sebanyak 20% apabila dia menjual jam antiknya dengan harga RM400. Berapakah harga beli jam antik tersebut?
A. RM 480
B. RM 500
C. RM 600
D. RM 680

3. Encik Tan perlu menghadiri mesyuarat di Bandar XY pada pukul 2 petang. Jarak Bandar XY dengan kediamannya ialah 155km. Dia memandu dengan purata 100km/j. Pukul berapakah Encik Tan perlu bertolak untuk sampai pada tepat waktunya?
A. 12.20 tengah hari
B. 11.20 tengah hari
C. 12.27 tengah hari
D. 11.27 tengah hari

4. Encik Azlan mula bekerja sebagai seorang pekerja sambilan pada 1 Januari 2020 dengan gaji permulaan sebanyak RM530 sebulan. Tiga bulan kemudian dia dinaikkan gaji kepada RM50 sebulan. 6 bulan seterusnya, kenaikan gaji sebanyak RM40 sebulan. Hitung purata pendapatannya pada tahun tersebut
A. RM 693
B. RM 577.50
C. RM 620
D. RM 577

5. 2 jam 15 minit selepas jam 9.45
A. Pukul 12
B. Pukul 11.50
C. Pukul 12.50
D. Pukul 11

6. Terdapat kebarangkalian 1/10 belon pecah di dalam sebuah kotak yang mengandungi keseluruhan belon sebanyak 400 biji. Belon yang elok harus dibahagikan ke dalam 8 kotak yang serupa. Berapa jumlah belon pada setiap kotak?
A. 40 biji
B. 45 biji
C. 50 biji
D. 55 biji

7. Jisim sebuah van kilang dan muatan pekerja yang sama berat seramai 5 orang ialah 1.55 tan metrik. Hitung berat seorang pekerja jika jisim van kilang ialah 1250kg.
A. 50kg
B. 60kg
C. 55kg
D. 65kg

8. Antara berikut yang manakah BENAR?
A. 4.25 tan metrik = 42.50 kg
B. 255 minit = 4.25 jam
C. 0.66 km = 6600 cm
D. 550 ml = 55 liter

9. Sebotol air mengandungi 1500ml air. Sebanyak 2/3 air tertumpah. Kemudian sebanyak 1/2 air dituang ke dalam botol yang lain. Berapa liter air yang tinggal
A. 50 liter
B. 25 liter
C. 0.25 liter
D. 2.5 liter

10. Harga 10kg ikan adalah RM330, dan udang mahal dua kali ganda berbanding harga ikan. Berapakah jumlah perlu dibayar peraih jika dia hendak membeli 15kg ikan dan 7kg udang?
A. RM 462
B. RM 495
C. RM 1057
D. RM 957

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENGIRA!

Soalan Matematik Gred 19

Sila klik di bawah
Yang manakah antara di bawah BUKAN nombor perdana?
Cik Dewi mengalami kerugian sebanyak 20% apabila dia menjual jam antiknya dengan harga RM400. Berapakah harga beli jam antik tersebut?
Encik Tan perlu menghadiri mesyuarat di Bandar XY pada pukul 2 petang. Jarak Bandar XY dengan kediamannya ialah 155km. Dia memandu dengan purata 100km/j. Pukul berapakah Encik Tan perlu bertolak untuk sampai pada tepat waktunya?
Encik Azlan mula bekerja sebagai seorang pekerja sambilan pada 1 Januari 2020 dengan gaji permulaan sebanyak RM530 sebulan. Tiga bulan kemudian dia dinaikkan gaji kepada RM50 sebulan. 6 bulan seterusnya, kenaikan gaji sebanyak RM40 sebulan. Hitung purata pendapatannya pada tahun tersebut
2 jam 15 minit selepas jam 9.45
Terdapat kebarangkalian 1/10 belon pecah di dalam sebuah kotak yang mengandungi keseluruhan belon sebanyak 400 biji. Belon yang elok harus dibahagikan ke dalam 8 kotak yang serupa. Berapa jumlah belon pada setiap kotak?
Jisim sebuah van kilang dan muatan pekerja yang sama berat seramai 5 orang ialah 1.55 tan metrik. Hitung berat seorang pekerja jika jisim van kilang ialah 1250kg.
Antara berikut yang manakah BENAR?
Sebotol air mengandungi 1500ml air. Sebanyak 2/3 air tertumpah. Kemudian sebanyak 1/2 air dituang ke dalam botol yang lain. Berapa liter air yang tinggal
Harga 10kg ikan adalah RM330, dan udang mahal dua kali ganda berbanding harga ikan. Berapakah jumlah perlu dibayar peraih jika dia hendak membeli 15kg ikan dan 7kg udang?
Soalan Matematik Gred 19
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

P.S Kalau berminat untuk dapatkan lebih banyak soalan tambahan, boleh dapatkan e-book ini. Klik pada gambar untuk membaca butiran e-book ini.

E-book Tim Info Kerjaya, Peperiksaan Online Pembantu Tadbir Undang-undang
Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Bahasa Inggeris bagi L19, LS19, FT19

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 19 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan lain-lain sijil yang diiktiraf.

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Manakala bagi calon yang memiliki Sijil SVM adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan selagi calon memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu. Calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) sekurang-kurangnya kepujian ataupun lulus.

Calon dikendaki untuk menjawab dua (2) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan SPM, SKM, SVM, maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama, iaitu SPM. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti W19, KP19, L19 ataupun FT19, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 19 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen B ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan pemahaman Bahasa Inggeris untuk diselesaikan di bawah;

1-Ali earns as _ money as Sarah
A. some
B. little
C. many
D. much

2- There are _ people that I think would be qualified for the job.
A. little
B. few
C. some
D. any

3- I _ my friends after work
A. met up
B. meet up
C. met up with
D. meet up with

4- What’s your _ the our new company law?
A. opinion
B. opinion of
C. opinion on
D. opinion about

5- I knocked him_____ accidentally.
A. with
B. over
C. by
D. to

6- Before I got married, I______ lived in France for three years.
A. had
B. have
C. am
D. was

7- Because my friend is better at math than I am, he can _______ solve complex trigonometry questions
A. most easy
B. more easier
C. more easily
D. most easily

8- Every day, the heron would fly the fishes one by one. He would hold one gingerly between his long beak and fly away. But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. Then he would rest till evening and return to the lake. Based on the paragraph, which one is the correct statement?
A. The heron eat only one fish per day
B. The heron eat the fish at the nearby lake
C. The heron hold the fish using his feet.
D. After finished eating the fish, the heron will return to the lake.

9- One day after a heavy meal a lion was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. From the paragraph we can conclude that..
A. The lion is having a bad day
B. The mouse love playing with the lion
C. The lion is an angry lion
D. The mouse is not afraid with the lion until the lion wakes up.

10- Have you tried the new restaurant on the corner? We have been three times and it’s a bit hit and miss. From the statement, we can conclude that..
A. The food at the restaurant is good.
B. The food at the restaurant might be good or bad at different times
C. The restaurant is nearby
D. The location of the restaurant is strategic.

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENJAWAB !

Soalan Bahasa Inggeris Gred 19

Sila klik di bawah
Ali earns as _____ money as Sarah
There are _____ people that I think would be qualified for the job.
I _______ my friends after work
What’s your _______ the our new company law?
I knocked him_____ accidentally.
Before I got married, I______ lived in France for three years.
Because my friend is better at math than I am, he can __ solve complex trigonometry questions
Every day, the heron would fly the fishes one by one. He would hold one gingerly between his long beak and fly away. But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. Then he would rest till evening and return to the lake. Based on the paragraph, which one is the correct statement?
Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal. It was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. From the paragraph we can conclude that..
Have you tried the new restaurant on the corner? We have been three times and it's a bit hit and miss. From the statement, we can conclude that..
Soalan Bahasa Inggeris Gred 19
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

P.S Kalau berminat untuk dapatkan lebih banyak soalan tambahan, boleh dapatkan e-book ini. Klik pada gambar untuk membaca butiran e-book ini.

E-book Pembantu Tadbir Undang-undang L19 oleh Tim InfoKerjaya